A fenntartható vidékfejlesztés alapjai II.

Felelős oktató: Kajner Péter

A fenntartható vidékfejlesztés alapjai I. kurzus keretében az őszi félévben a hallgatók megismerkednek a hazai mezőgazdaság és vidék alapvető problémáival és a fenntarthatóság felé való átmenethez szükséges stratégia főbb irányaival. Bemutatásra kerülnek azok a főbb akadályok is, melyek a kis- és közepes méretű családi gazdaságokra és ezek szövetkezésére támaszkodó, a fenntartható termelési módokat előnyben részesítő ökoszociális fordulat útjában állanak.

A kurzus szerves folytatásaként a tavaszi félév során a hallgatók kutatószemináriumon vesznek részt. A hazai vidékfejlesztés jó, illetve rossz példáit vizsgáljuk, minden félév során másikat. A terepi munka során több napos helyszíni interjúzásra kerül sor. A hallgatók kisebb csoportokban dolgozzák fel az eseteket. Megismerkednek a szereplőkkel, a kezdeményezés lényegével, erővonalaival. Mélyinterjúk készülnek a helyi gazdasági és társadalmi élet kiemelkedő szereplőivel, érintett hatóságokkal, önkormányzatokkal, helyi civilekkel és más érintettekkel. A munka eredménye egy tanulmány, amely összefoglalja a téma elméleti feldolgozásának tapasztalatait, a terepen végzett felmérések eredményeit, továbbá javaslatokat fogalmaz meg. A Seminararbeit schreiben lassen diákjaink segítenek a cikk megtervezésében.

Eredmények