Munkácsy Béla

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, egyetemi adjunktus

Elérhetőség:

munkacsy.bela@ttk.elte.hu

Oktatott tárgyai

Bemutatkozás

Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékén oktatóként és kutatóként a fenntartható környezetgazdálkodás elméleti és gyakorlati vonatkozásaival, területi összefüggéseivel foglalkozom. Földrajzosként szerencsés helyzetben vagyok, hiszen szűkebb tudományterületem fő jellemzője, hogy csak holisztikus szemlélettel lehet igazán jól művelni – és úgy vélem, ugyanez igaz a humánökológiára is. Munkám fókuszában a szektorok közötti kapcsolatok feltérképezése, a holisztikus problémakezelés és – ezekre támaszkodva – a térbeliségben rejlő lehetőségeket kihasználó megoldási lehetőségek állnak. Igyekszem elméleti ismereteimet a hétköznapi életben is alkalmazni, ezáltal egyfelől példát mutatni a fiatal generációnak, másfelől gyakorlati ismereteimet visszaforgatva az oktatási tevékenységbe, törekszem kipróbált, használható ismereteket továbbadni.