Vázlatok a technológiakritika történetéből

Felelős oktató: Kovács Gábor

Az oktatás célja:

A technológiakritika történeti összefüggéseinek felmutatása.

A tantárgy tartalma:

 1. Premodern és modern. A haladás fogalma A hatékonyság mint a modernitás egyik alapfogalma. A gép és kritikusai: a (technológiai) kultúrkritika megjelenése és főbb jellemzői.
 2. A civilizációk lehetséges osztályozása: kvalitatív és kvantitatív civilizációk. Miben volt egyedülálló Európa? Miért itt épült ki a modern technikai civilizáció?
 3. Az ember mint eszközkészítő lény: Hajnal István objektivációs teóriája
 4. Ember, technika, természet. A technológiai fejlődés lehetséges útja Hajnal István kultúrkritikájában
 5. Város és vidéke: urbanizáció és technológia.
 6. Technológia és hatalom: a természet feletti hatalom mint az emberek fölötti hatalom
 7. Tudományos világkép és technológia viszonya
 8. Az óriásgép tervezete: Lewis Mumford a 20. századi ökológiai technológiakritika klasszikusa
 9. A gép, a kert és a köztársaság – technológia és demokrácia
 10. Organikus és mechanikus: a két világháború közötti német ökológiai kultúrkritika technológiakritikája.
 11. A technokratikus társadalom víziója a második világháború után, az újbaloldali technológiakritika a hatvanas években
 12. A Technopoly korszaka: Neil Postman teóriája
 13. Az információ korszaka és az internet-galaxisa