Vázlatok a technológiakritika történetéből

Felelős oktató: Kovács Gábor

Az oktatás célja:

A technológiakritika történeti összefüggéseinek felmutatása.

A tantárgy tartalma:

A humánökológiai gondolkodás alapvető részét képező technológiakritika csomópontjainak rekonstrukciója.