Elhelyezkedés

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

A szakon végzett diákok eddig nagyobbrészt az állami szférában, kisebb részben civil szervezeteknél, önkormányzatoknál, illetve az akadémiai szférában találtak munkát; de akad olyan is, aki saját vállalkozást indított. Íme néhány példa:

CsonkaSandor

Csonka Sándor
Az egyetemi évek alatt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nél kezdtem el dolgozni, a szak elvégzését követően is itt helyezkedtem el. Elsősorban pályázatellenőrzéssel foglalkozom a kormány Tanyafejlesztési programja, Zártkerti programja, illetve a hungarikum pályázatok beszámolói kapcsán. A korábbi években többek között a Cserhát mintaprogram tájérték-gyűjtésében, illetve az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek működésének ellenőrzésében működtem közre az Intézetben.

MolnarBlanka

Molnár Blanka
A humánökológia szakon tanultakat az oktatás-nevelés területén igyekszem hasznosítani. Már a szakon kirajzolódott előttem, hogy ez a terület áll hozzám a legközelebb, és másodévesként elkezdtem a gyakorlatban is a középiskolai környezeti neveléssel foglalkozni. Fontos feladatnak látom ebben a korosztályban, hogy társadalomismereti megközelítésben hangsúlyosabban teret nyerjen e téma alternatív utak, jó példák, megoldási lehetőségek megismertetésével együtt. Mindez fontos ahhoz, hogy a diákok az iskolából kikerülve valóban képessé váljanak a társadalmi-környezeti szempontokból is felelős döntések meghozatalára. E meggyőződésem kialakulásában meghatározó szerepet töltött be a szak, az ott elsajátított ismeretek és szemlélet. 2015 óta tartok középiskolákban alkalmanként humánökológiai témájú foglalkozásokat, melyek kapcsán lehetőségem nyílt a tananyagok és a módszerek kidolgozására is. Ehhez kapcsolódóan nemrégiben egy alternatív iskola tanterv-megújító munkájába is bekapcsolódhattam. 2013 és 2017 között civil szervezeti munkámban (PÉJ – Párbeszéd egy Élhetőbb Jövőért) egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek tartottam szemléletformáló foglalkozásokat, ahol szintén nagyban tudtam építeni a humánökológia szakon tanultakra. 2016 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetemen vagyok PhD-hallgató, kutatási területem a nevelésfilozófia és a környezeti nevelés.

NyitrayDaniel

Nyitray Dániel
A szak elvégzése óta a Greenpeace Magyarországnál vagyok állásban. Kezdetben a városi zöldterületek, közparkok védelméért dolgozhattam nap mint nap. Jelenleg közösségi kampányfelelőseként a helyi alulról jövő kezdeményezéseknek segítek abban, hogy sikeresebben tudjanak fellépni a környezetükben jelentkező problémákkal szemben. A humánökológia mesterszakon megszerzett tudás és szemléletmód a mindennapi munkám során is elengedhetetlen.

SzarazLuca

Száraz Luca
A Humánökológia mesterszak szakmai gyakorlata során olyan helyre kerültem, amely nagyon közel áll az érdeklődési körömhöz. Nevezetesen a Városkutatás Kft.-hez, ahol egy olyan uniós kutatási projektben alkalmaztak, amely a városok zöldterületeivel és azok fejlesztésével foglalkozott (greensurge.eu). A projekt során lehetőségem nyílt egy svédországi egyetemen folytatni a karrieremet, így a diploma megszerzése után férjemmel Malmöbe költöztünk. Itt a feladatköröm is megváltozott: a kutatómunka segítése mellett az én feladatom lett a projekt irányítása a svéd partner oldalán. Mindezen feladatok ellátása során humánökológus tudásom számtalan alkalommal bizonyult felbecsülhetetlennek. A projekt 2017 októberén véget ért, jelenleg pedig egy egészen más típusú elfoglaltságom akad: otthon vagyok a kisfiammal.

TeveliHorvathDorottyaTeveli-Horváth Dorottya
2017 tavaszától egy évig a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájában dolgoztam félállásban a „Önkormányzati folyamatok figyelemmel kísérése II.” nevű KÖFOP-projektben, melynek keretében az önkormányzatok működésének mechanizmusait, bevonási gyakorlatait kutattuk. A humánökológia mesterszak elvégzése után maradtam a közszféra területén, jelenleg a Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodában dolgozom, ahol elsősorban a Böszörményi út átalakításának lehetőségeit kutatom. A Böszörményi-terv célja, hogy a XII. kerületben egy olyan városi alközpont jöjjön létre, amely egyszerre nyújt élhető teret a környékbeli lakosságnak és érvényesülési lehetőséget innovatív kisvállalkozásoknak, közösségi tevékenységeknek. A Böszörményi út revitalizációja hozzájárulhat a fiatal, kreatív értelmiség megtartásához. Az önkormányzati munka mellett a Budapesti Corvinus Egyetemen vagyok doktorandusz, ahol szintén a városi alközpontok élhető kialakítása, az utcamenedzsment a kutatási témám, különös tekintettel a posztszocialista térségre.

TothKatalin

Tóth Katalin
A szak elvégzése után a Herman Ottó Intézetnél kezdtem pályafutásom, ahol a közösségi fejlesztésekért és értéktárakért felelős osztályon tevékenykedtem több mint egy évig, illetve a Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatóságához fűződő pályázatok és projektek munkálataiban vettem részt, folyamatos szakmai konzultációval, fordítási munkákkal. Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban dolgozom az Európai Uniós Főosztályon EU-referensként. Fő feladatom a magyar álláspontot tartalmazó mandátumok kidolgozása, az ezekkel kapcsolatos koordináció, valamint egyeztetés és folyamatos kapcsolattartás a szakdiplomatákkal, akik képviselik Magyarország érdekeit. Két témával foglalkozom: a hajózással, illetve a gépjárművek CO2- és NOx-kibocsátásának, továbbá üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló EU rendelet-tervezetekkel, határértékek meghatározásával. Nagyon változatos és esetenként igen pörgős munkakör, sosem unatkozom, minden nap újabb és újabb dolgokat tanulhatok meg. Amiért leginkább örülök ennek a munkalehetőségnek az az, hogy még ha csak kis mértékben is, de beleszólásom lehet olyan rendelettervezetek elfogadásába, módosításába, amelyek nagyrészt befolyásolják Magyarország jövőjét is.

TubaMate

Tuba Máté
Már az alapszakos tanulmányaimmal párhazamosan elkezdtem belefolyni a gyakorlati munkába, ezt a humánökológia mesterszakon is folytattam. Itt ez főként aktuális környezeti konfliktusokkal (pl. Paks2, Kishantos, földkérdés, Városliget) való foglalkozást, aktivizmust, majd később fokozatosan egy társadalmi vállalkozás (infocracy.hu) elindítását jelentette. A szakdolgozatom kapcsán bő egy évre aktív részesévé váltam a hagyományos hazai zöld mozgalomnak, egy évig dolgoztam a Koordinációs Tanács tagjaként. Mindezeket követően 2017-ben többedmagammal egy újabb közösségi vállalkozást (MEGY Egyesület) indítottunk, ahol egy népes csapattal fogtunk a hazai új hullámos vidéki ökologikus közösségi és családi kezdeményezések hálózatosításába (pl. Gyüttment Fesztivál). 2018 áprilisáig az egyesületben dolgoztam az egyik vezetőként, humánökológus munkakörben. Jelenleg szabadúszó humánökológus videósként keresem a kenyerem. Hiszem, hogy a sikeres elhelyezkedés záloga humánökológusként (is) az elegendő gyakorlati tapasztalat, illetve a szakmai tudást jól kiegészítő “soft skillek” elsajátítása.

VasarhelyiCsenge

Vásárhelyi Csenge
A legtöbben olyan szakot igyekeznek választani, amely biztos elhelyezkedési lehetőségekkel kecsegtet. A humánökológia az elején nem tűnt ilyen választásnak, de milyen jó, hogy akkor nem ez volt számomra a döntő kérdés, hanem az, hogy mi érdekel igazán. És kiderült, igen sok munkáltatót őszintén érdekel az itt átadott tudás, hiszen már a szakkal párhuzamosan (és azóta is) különösebb nehézségek nélkül sikerült elhelyezkednem. Először az Ökoszolgálat Alapítványnál dolgoztam több mint fél évig önkéntesként, majd projektmendzser lettem a szociális nyílászáró-szigetelő és háztartászöldítő programjukban szűk egy évig. Ezután a GreenDependent Intézetnél helyezkedtem el Gödöllőn, ahol főként az “EnergiaKözösségek” lakossági energiatakarékossági programban dolgoztam projektmunkatársként 1 év 8 hónapot – ez a munka lehetővé tette a szakdolgozatom elkészítését is. A program keretében elsősorban szemléletformálással foglalkoztam: családoknak segítettünk energiatakarékosabb, fenntarthatóbb életmódra berendezkedni. 2017 óta a Nemzeti Alkalmazkodási Központban dolgozom. Itt többek között három magyarországi megye számára készítünk klímastratégiát, helyi akciócsoportok részére Fenntartható Energia és Klíma Akcióterveket, korábban pedig számos szemléletformáló programot is tartottunk – mindezekhez kitűnő alapot adott a szakon elsajátított holisztikus szemlélet.