Elhelyezkedés

Hol lehet elhelyezkedni a szakon szerzett diplomával?

A szakon végzett diákok eddig nagyobbrészt az állami szférában, kisebb részben civil szervezeteknél, önkormányzatoknál, illetve az akadémiai szférában találtak munkát. Íme néhány példa:

Csonka Sándor

Az egyetemi évek alatt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-nél kezdtem el dolgozni. Részt vettem a Cserhát mintaprogram tájérték-gyűjtéseiben, illetve az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek működésének ellenőrzésében. Később pályázat-ellenőrzéssel foglalkoztam a Kft.-nél, a kormány Tanyafejlesztési programja, Zártkerti programja, illetve a Hungarikum pályázatok beszámolói kapcsán. Jelenleg PhD-hallgató vagyok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának Környezetpedagógiai modulján. Kutatási területeim: a természet közvetlen és szabad megtapasztalásának környezetpedagógiai és pszichológiai vonatkozásai, a természetes fények és a fényszennyezések megtapasztalásának humánökológiai, pszichológiai, pedagógiai aspektusai, továbbá a környezeti attitűd és ökológiai identitás vizsgálatok. Kutatásaim során rendszeresen tudok meríteni a Humánökológia mesterszakon elsajátított ismeretekből és világlátásból.

Erdődyné Visnyovszky Ágota Friderika

Természetvédelmi mérnökként végeztem alap- és mesterszakon, ahol leginkább a különböző agrártámogatások társadalmi egyeztetése, illetve a szakma intézményrendszere foglalkoztatott. A “zöld” témák társadalmi hátterének vizsgálata vezetett a Humánökológia mesterszakra. A szak megkezdésekor még a WWF Magyarország Alapítványnál dolgoztam környezeti nevelőként. A tanulmányaim második felében az Ökoszolgálat Alapítványnál voltam félállásban. 2017-ben — részben a szakmai gyakorlatom keretében — főszervezője voltam a 27. Zöld Civil Országos Találkozónak; az együttműködésben a mai napig aktív vagyok, jelenleg a Környezet- és Természetvédő Civil Együttműködés Koordinációs Tanácsának elnökeként. Az egyetem után egy évet az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztályán töltöttem, ahol a természetvédelmi vagyonkezelés mellett ágazati kapcsolattartással és társadalmi egyeztetéssel kapcsolatos projektekkel foglalkoztam. Az elmúlt két évben a Magyar Kertépítők Országos Szövetségének titkáraként dolgozom — e szervezet többek között aktív képviselője a GreenCity – Zöldebb városokért Mozgalomnak.

Lukács Bence

Az ember fáj a földnek. A humánökológia szak lehetővé tette számomra, hogy jobban megértsem ennek okait, és megismerjem a gyógyulásához vezető utakat. A képzés előrehaladtával egyre többet értettem a környezeti konfliktusok körül kialakult vitákból, ami arra bátorított, hogy magam is hozzájáruljak a társadalmi párbeszédhez. Kezdetben azáltal, hogy önkéntességet vállaltam az egyetemhez is közel álló civil szervezetekben. Ma már pedig mint ökológiai gazdaságtannal foglalkozó kutató. A jelenleg tapasztalt ökológiai (és a vele szoros összefüggésben álló társadalmi) válságban igen nagy szerepe van a gazdasági szektornak, ezért kiemelt jelentőséggel bírhat annak enyhítésében is. A termelés és fogyasztás növekedésén alapuló gazdasági modell létjogosultsága napjainkra megkérdőjelezhető környezeti, jólléti és gazdasági szempontból is. Mi abban a kivételes helyzetben vagyunk, hogy közösen találhatjuk ki, mi válthatná fel a jelenleg uralkodó merev és életellenes paradigmát. Alig néhány hónappal a diplomaosztó után ebben a rendkívül izgalmas vállalkozásban lesz lehetőségem részt venni. 2019-ben felvételt nyertem ugyanis a munkaidő-csökkentés megvalósíthatóságát és kívánatosságát vizsgáló, Antal Miklós által vezetett MTA-ELTE Lendület New Vision kutatócsoportba. Ajánlom azoknak szeretett szakomat, akik nagy kihívást jelentő, fontos és valóban értékteremtő tevékenységekben kívánnak kiteljesedni.

Molnár Blanka

A humánökológia szakon tanultakat az oktatás-nevelés területén igyekszem hasznosítani. Már a szakon kirajzolódott előttem, hogy ez a terület áll hozzám a legközelebb, és másodévesként elkezdtem a gyakorlatban is a középiskolai környezeti neveléssel foglalkozni. Fontos feladatnak látom ebben a korosztályban, hogy társadalomismereti megközelítésben hangsúlyosabban teret nyerjen e téma alternatív utak, jó példák, megoldási lehetőségek megismertetésével együtt. Mindez fontos ahhoz, hogy a diákok az iskolából kikerülve valóban képessé váljanak a társadalmi-környezeti szempontokból is felelős döntések meghozatalára. E meggyőződésem kialakulásában meghatározó szerepet töltött be a szak, az ott elsajátított ismeretek és szemlélet. 2015 óta tartok középiskolákban alkalmanként humánökológiai témájú foglalkozásokat, melyek kapcsán lehetőségem nyílt a tananyagok és a módszerek kidolgozására is. Ehhez kapcsolódóan nemrégiben egy alternatív iskola tanterv-megújító munkájába is bekapcsolódhattam. 2013 és 2017 között civil szervezeti munkámban (PÉJ – Párbeszéd egy Élhetőbb Jövőért) egyetemistáknak és fiatal felnőtteknek tartottam szemléletformáló foglalkozásokat, ahol szintén nagyban tudtam építeni a humánökológia szakon tanultakra. 2016 szeptemberétől a Pécsi Tudományegyetemen vagyok PhD-hallgató, kutatási területem a nevelésfilozófia és a környezeti nevelés.

Nyitray Dániel

A szak elvégzése óta a Greenpeace Magyarországnál vagyok állásban. Kezdetben a városi zöldterületek, közparkok védelméért dolgozhattam nap mint nap. Jelenleg közösségi kampányfelelőseként a helyi alulról jövő kezdeményezéseknek segítek abban, hogy sikeresebben tudjanak fellépni a környezetükben jelentkező problémákkal szemben. A humánökológia mesterszakon megszerzett tudás és szemléletmód a mindennapi munkám során is elengedhetetlen.

Pap-Szuromi Orsolya

A humánökológia képzés során elsősorban a vidékfejlesztés területe érdekelt. A szak elvégzését követően 2014-ben először statisztikusként helyezkedtem el a KSH-nál, ezzel párhuzamosan a szakon megismert oktatók és hallgatótársak révén több hazai és határontúli – elsősorban vidékfejlesztéshez, helyi gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó – kutatómunkában vettem részt. Ezen projektek többek között a következő témákat érintették: termelői piacok létrehozása, szociális felzárkóztatást segítő kezdeményezések vizsgálata hátrányos helyzetű térségekben, tájérték-felmérés a Cserhát Natúrparkban, gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata a Felvidéken és a Gyergyói-medencében, illetve egy hazai natúrpark alapításához készülő megalapozó dokumentáció elkészítése. Főként ezen szakmai tapasztalatok révén 2017-től az Agrárminisztérium Nemzeti Vidékfejlesztési Programok Főosztályán dolgoztam a Tanyafejlesztési Programban. 2018 nyarán elvégeztem egy permakultúra alapképzést, majd ennek folytatásaként 2019 február-márciusban részt vettem egy gyakornoki programban Írországban. 2019 júniusától a Lechner Tudásközpont Térségi Tervezési Osztályán dolgozom. Feladataim főként az EU URBACT programjához kapcsolódnak, mely olyan nemzetközi városfejlesztési hálózatok létrehozását segíti elő, ahol az egyes városok egymástól tanulva vagy jógyakorlatokat közösen kialakítva működnek együtt, például a közösségi kertek, közösségi lakhatási modellek, körforgásos gazdasági modellek kialakítása, városok zöldítése, beporzóbarát városok létrehozása, vagy éppen helyi élelmiszer-rendszerek erősítése területén.

Révai Mátyás

A humánökológia szak 2013-as elkezdésével egyidőben az Országgyűlés Hivatalában kezdtem dolgozni, a szak későbbi óraadója, Ángyán József országgyűlési képviselő asszisztenseként. Ezáltal gyakorlatban és elméletben is sokat tanulhattam a fenntartható mezőgazdálkodásról és a vidékpolitikáról. A szakon tanultakat később a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi gazdaságfejlesztési csoportjában kamatoztathattam, ahol leszakadó vidéki térségek erőforrás-leltárazásával, helyi jógyakorlatok gyűjtésével és bemutatásával foglalkoztam. Az egyetem utolsó évében a diplomamunkámhoz kapcsolódóan Orfűre költöztem, ahol a Mecsek Háza Egyesületnél voltam környezeti nevelői és programszervező pozícióban.

A diploma megszerzése után egy másfél éves hátizsákos utazásra indultam Óceániába és Délkelet-Ázsiába. Az utazás alatt a humánökológiai szemlélet még jobban segített megtapasztalni, hogy a globális környezeti változások mindenhol jelen vannak, a szakon megszerzett tudás rengeteg helyen alkalmazható, és számos lehetőséget nyitott meg számomra.

Hazatérve, 2018 szeptemberétől Budapesten dolgoztam a Holland Nagykövetség mezőgazdasági csoportjában tanácsadóként, majd 2020 őszén az Őrségbe költöztem, ahol szabadúszóként egy zöld vállalkozás felépítésébe kezdtem. A jövőben ökotúrák vezetésével, természetben végzett tréningekkel (pl. erdőfürdő), valamint permakultúrás tervezéssel kívánok foglalkozni, ezzel kiegészítve a Magyar Permakultúra Egyesületben és a Karátson Gábor Körben végzett civil tevékenységemet.

Száraz Luca

A Humánökológia mesterszak szakmai gyakorlata során olyan helyre kerültem, amely nagyon közel áll az érdeklődési körömhöz. Nevezetesen a Városkutatás Kft.-hez, ahol egy olyan uniós kutatási projektben alkalmaztak, amely a városok zöldterületeivel és azok fejlesztésével foglalkozott (greensurge.eu). A projekt során lehetőségem nyílt egy svédországi egyetemen folytatni a karrieremet, így a diploma megszerzése után férjemmel Malmöbe költöztünk. Itt a feladatköröm is megváltozott: a kutatómunka segítése mellett az én feladatom lett a projekt irányítása a svéd partner oldalán. Mindezen feladatok ellátása során humánökológus tudásom számtalan alkalommal bizonyult felbecsülhetetlennek. A projekt 2017 októberén véget ért, jelenleg pedig egy egészen más típusú elfoglaltságom akad: otthon vagyok a kisfiammal.

Teveli-Horváth Dorottya

2017 tavaszától egy évig a Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Irodájában dolgoztam félállásban a „Önkormányzati folyamatok figyelemmel kísérése II.” nevű KÖFOP-projektben, melynek keretében az önkormányzatok működésének mechanizmusait, bevonási gyakorlatait kutattuk. A Humánökológia mesterszak elvégzése után maradtam a közszféra területén: a Hegyvidéki Önkormányzat Városrendezési és Főépítészi Irodában dolgoztam egy évet, ahol elsősorban a Böszörményi út gyalogos- és családbaráttá tételén dolgoztam. Az önkormányzati munka mellett 2018-ban doktori tanulmányokat kezdtem a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol szintén a városi alközpontok élhetővé alakítása, az utcamenedzsment a kutatási témám, különös tekintettel a posztszocialista térségre. Emellett jelenleg a Klímabarát Települések Szövetségénél dolgozom egy uniós LIFE-pályázat projektkoordinátoraként.

Tóth Katalin

A szak elvégzése után a Herman Ottó Intézetnél kezdtem pályafutásom, ahol a közösségi fejlesztésekért és értéktárakért felelős osztályon tevékenykedtem több mint egy évig, illetve a Természetmegőrzés, Tájfenntartás és Közösségi Fejlesztések Igazgatóságához fűződő pályázatok és projektek munkálataiban vettem részt, folyamatos szakmai konzultációval, fordítási munkákkal. Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztériumban dolgozom az Európai Uniós Főosztályon EU-referensként. Fő feladatom a magyar álláspontot tartalmazó mandátumok kidolgozása, az ezekkel kapcsolatos koordináció, valamint egyeztetés és folyamatos kapcsolattartás a szakdiplomatákkal, akik képviselik Magyarország érdekeit. Két témával foglalkozom: a hajózással, illetve a gépjárművek CO2- és NOx-kibocsátásának, továbbá üzemanyag-fogyasztásának nyomon követéséről és bejelentéséről szóló EU rendelet-tervezetekkel, határértékek meghatározásával. Nagyon változatos és esetenként igen pörgős munkakör, sosem unatkozom, minden nap újabb és újabb dolgokat tanulhatok meg. Amiért leginkább örülök ennek a munkalehetőségnek az az, hogy még ha csak kis mértékben is, de részese lehetek a magyar érdekek képviseletének olyan jogszabály-tervezetek módosításában, elfogadásában,amelyek nagyrészt befolyásolják Magyarország jövőjét is.

Tuba Máté
Már az alapszakos tanulmányaimmal párhazamosan elkezdtem belefolyni a gyakorlati munkába, ezt a humánökológia mesterszakon is folytattam. Itt ez főként aktuális környezeti konfliktusokkal (pl. Paks2, Kishantos, földkérdés, Városliget) való foglalkozást, aktivizmust, majd később fokozatosan egy társadalmi vállalkozás (infocracy.hu) elindítását jelentette. A szakdolgozatom kapcsán bő egy évre aktív részesévé váltam a hagyományos hazai zöld mozgalomnak, egy évig dolgoztam a Koordinációs Tanács tagjaként. Mindezeket követően 2017-ben többedmagammal egy újabb közösségi vállalkozást (MEGY Egyesület) indítottunk, ahol egy népes csapattal fogtunk a hazai új hullámos vidéki ökologikus közösségi és családi kezdeményezések hálózatosításába (pl. Gyüttment Fesztivál). 2018 áprilisáig az egyesületben dolgoztam az egyik vezetőként, humánökológus munkakörben. Jelenleg egy fenntarthatósági tanácsadó kft egyik tulajdonosaként és főállású tanácsadójaként dolgozom a fenntarthatóság koncepcióján túlmutató, komplex regeneratív projektek előkészítésén és tervezésén.

Vásárhelyi Csenge

A legtöbben olyan szakot igyekeznek választani, amely biztos elhelyezkedési lehetőségekkel kecsegtet. A humánökológia az elején nem tűnt ilyen választásnak, de milyen jó, hogy akkor nem ez volt számomra a döntő kérdés, hanem az, hogy mi érdekel igazán. És kiderült, igen sok munkáltatót őszintén érdekel az itt átadott tudás, hiszen már a szakkal párhuzamosan (és azóta is) különösebb nehézségek nélkül sikerült elhelyezkednem. Először az Ökoszolgálat Alapítványnál dolgoztam több mint fél évig önkéntesként, majd projektmenedzser lettem a szociálisnyílászáró-szigetelő és háztartászöldítő programjukban szűk egy évig. Ezután a GreenDependent Intézetnél helyezkedtem el Gödöllőn, ahol főként az “EnergiaKözösségek” lakossági energiatakarékossági programban dolgoztam projektmunkatársként 1 év 8 hónapot – ez a munka lehetővé tette a szakdolgozatom elkészítését is. A program keretében elsősorban szemléletformálással foglalkoztam: családoknak segítettünk energiatakarékosabb, fenntarthatóbb életmódra berendezkedni. 2017 óta a Nemzeti Alkalmazkodási Központ Főosztályon dolgozom. Itt többek között az egyes térségek és ágazatok éghajlati sérülékenységével foglalkozunk, az éghajlatváltozásból eredő hatások mérséklésével, a fellépő és várható hatásokhoz történő alkalmazkodással, valamint a kapcsolódó szemléletformálással. Ennek keretében különböző szintű klímapolitikai terveket készítünk, a várható hatásokat ágazati és területi bontásban szemléltető térinformatikai rendszert fejlesztünk, ágazati és területi kutatásokat végzünk, valamint számos témában kapcsolódó projektünk is van, melyekhez mind kitűnő alapot adott a szakon elsajátított holisztikus szemlélet.