A környezeti nevelés alapjai

Felelős oktató: Varga Attila

Az oktatás célja:

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a környezeti nevelés, a fenntarthatóságra nevelés fogalmával, elméleti hátterével, nemzetközi és hazai politikai keretrendszereivel módszertanával. A kurzus során a hallgatók áttekintést kapnak a környezeti nevelés hazai és nemzetközi helyzetéről és legfontosabb fejlődési tendenciáiról. Kiemelt szempont az oktatás és a társadalom más alrendszerei közötti kapcsolat vizsgálata. A kurzus végére a hallgatók képessé válnak a konstruktív részvételre környezeti nevelési programok tervezésében megvalósításában, fejlesztésében.

A tantárgy tartalma:

 • A környezeti nevelés története
 • A fenntarthatóság pedagógiája
 • A környezeti nevelés pszichológiai alapjai
 • A környezeti nevelés pedagógiai alapjai
 • A környezeti nevelés eszközrendszere
 • Intézményi szintű környezeti nevelés
 • Nemzetközi trendek a környezeti nevelés terén
 • A környezeti nevelés zsákutcái: katasztrófapedagógia és bűntudat
 • A környezeti nevelés hazai helyzete
 • Az ökoiskolák
 • Az iskolák szerepe a helyi közösség életében
 • A gazdaság és az oktatás kapcsolata
 • A civil szféra és az iskolák kapcsolata
 • A környezeti nevelés fejlesztése: önreflexió akciókutatás