Az épített környezet

Felelős oktató: Schneller István

Az oktatás célja:

Az épített környezet és a társadalom közötti kölcsönhatások, összefüggések bemutatása. Hogyan hat az épített környezet a benne élőkre és hogyan alakíthatják azt azok, akiknek a környezetét alkotja. Az épített környezet történeti örökségének megismerése, az egyes korok „városépítészeti találmányain” keresztül. Bemutatásra kerül az épített környezet alakításának jelenlegi hazai eszközrendszere. Esettanulmányok megismerésével és készítésével kiemelten fontos és aktuális jelenkori környezetalakítási kérdéseket ismerhetnek meg a hallgatók.

A tantárgy tartalma:

A tantárgy keretében előadások hangzanak el három fő témakörben.

  • Az egyes történeti korok máig ható épített környezetet meghatározó „találmányai” (agora, fórum, piactér, sugár- és körutak, lakótelepek, lakóparkok) bemutatása
  • A hazai településtervezési rendszer bemutatása, a fejlesztési koncepciók, rendezési tervek, építési szabályzatok készítésének alapelvei, és hatásuk a z épített környezetre
  • Az épített környezet aktuális konfliktusainak bemutatása példák segítségével (bevásárlóközpontok, lakóparkok, magas házak, tematikus parkok stb.)