Az ökológiai gondolkodás alapjai

Felelős oktató: Takács-Sánta András

Az oktatás célja:

A tárgy fő célja, hogy bevezetést adjon az ökológiai gondolkodásmódba, amely jó pár szempontból alapvetően tér el kultúránk uralkodó gondolkodásmódjától.

A tantárgy tartalma:

  1. „Antizöld” gondolatok. – Egyes szerzők szerint minden nagyon szép és minden nagyon jó, környezeti problémák pedig nem léteznek, vagy ha mégis, nem igazán fontosak. Milyen érveket hoznak fel, és mennyiben adhatunk igazat nekik?
  2. Folyamatos fejlődés? – Mit tanulhatunk a miénktől nagyon különböző társadalmaktól az ökológiai fenntarthatóságról? Volt-e fejlődés az emberi történelem során? Mennyire ökologikus az emberi természet?
  3. Világnézet, tudomány és helyünk a bioszférában. – Mennyire képes a tudomány világnézetünk alakítására? Mit mond az evolúcióelmélet az ember és a többi élőlény viszonyáról? Miért kulcskérdés ez bioszféra-átalakításunk szempontjából?
  4. A „fenntartható fejlődés” kritikája. – Mi a probléma a „fenntartható fejlődés” kifejezéssel? Van-e objektív mércéje a fenntarthatóságnak? Miért ökologikus a decentralizáció és a kis lépték?
  5. A fenntartható gazdálkodás. – Milyen mértékű gazdasági tevékenység tartható fenn ökológiailag? Mit tud segíteni ennek meghatározásában a tudomány?
  6. Profitelv és gazdasági növekedés. – Miért gátolja a profitérdekeltség ökológiailag fenntartható társadalmak létrejöttét? Miért fából vaskarika a profitorientált környezetvédelem?
  7. A nagymértékű fogyasztás, mint a környezeti problémák egyik fő oka. – Milyen mozgatórugók állnak a fogyasztás hátterében? Hogyan csökkenthető a fogyasztás mértéke?
  8. A technooptimizmus gyökerei. – Miért vagyunk hajlamosak a technológiai megoldásokban bízni? Kiléphetünk-e a technika kellemes rabságából?
  9. Ökológia és emberi jogok. – Mennyire egyeztethető össze az ökológiai gondolkodásmód az emberi jogi gondolkodásmóddal?
  10. A vallás és az ökológiai válság. – Segíthetnek-e a vallások az ökológiai fenntarthatóság előmozdításában? Milyen szerepe lehet a környezetkímélő viselkedés elősegítésében a rituáléknak és a transzcendenciának?