Környezet és etika

Felelős oktató: Lányi András

Az oktatás célja:

Az ökológiai válság új megvilágításba helyezi erkölcsi fogalmainkat és meggyőződéseinket. A kurzus résztvevői az ebből fakadó felismerésekkel és dilemmákkal ismerkednek.

A tantárgy tartalma:

  1. Tudomány és technika mint etikai probléma – Az erények, a jó célok és a technológiai imperatívusz
  2. Vissza a természethez? De melyik természethez? – A természettudományos világkép és az etikai következmények. Tények és értékek. Kétféle ismeretelmélet.
  3. Ember és természet a keresztény hagyományban – Uralom a természet felett. Az etika emberközpontúsága.
  4. Minden állat egyenlő? – Az etika kiterjesztése egy több-mint-emberi világra. A bioegalitárius álláspont. Az élet tiszteletének etikája. Természetvédők és állatvédők. Vita az állatkísérletekről.
  5. Föld etika – A bioszociális álláspont. Etika és evolúció: pragmatikus érvek.
  6. Egy “környezeti” etika megalapozásának nehézségei – Lehet-e erkölcsi értéke a természetnek?
  7. Mélyökológia: radikális azonosulás vagy radikális másság?
  8. A mélyökológia és az etika emberközpontúsága
  9. Űrhajó vagy mentőcsónak – a szolidaritás kérdőjelei
  10. Felelősség a jövő nemzedékekért