Környezetgazdálkodás

Felelős oktató: Munkácsy Béla

Az oktatás célja:

A tárgy elsődleges célja a fenntarthatóság/fenntartható fejlődés és a környezetgazdálkodás kapcsolatának bemutatása, a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás környezetre és természetre gyakorolt hatásainak tárgyalása.

A tantárgy tartalma:

  1. A környezetgazdálkodás fogalma, kapcsolatrendszer
  2. A környezetszabályozás
  3. Az energiagazdálkodás alapjai
  4. A közlekedés, mint környezetgazdálkodási probléma
  5. A hulladékgazdálkodás alapjai
  6. Vízgazdálkodás a múltban és a jelenben
  7. A mezőgazdálkodás környezeti vonatkozásai
  8. Erdő- és vadgazdálkodás