Környezetpolitika

Felelős oktató: Zlinszky János, Ballabás Gábor

Az oktatás célja:

A környezetpolitika általános jellemzésén, fogalmi keretein túl bemutatni a nemzetközi és hazai környezetpolitika kialakulásának fő okait, fő folyamatait, eseményeit és azok változásait.

A tantárgy tartalma:

 1. A nemzetközi és nemzeti környezetpolitikák kialakulásának fő okai történeti keretben
 2. A környezetpolitika fogalma, keretei, céljai, eszközei, a változások fő jellemzői
 3. A nemzetközi környezetpolitika kezdetei, fő kihívásai az 1960-as és 1970-es években (Római Klub, ENSZ, ENSZ EGB)
 4. A nemzetközi környezeti problémák és környezetpolitika az 1980-as-1990-es években, (1987. Közös Jövőnk, 1992. Rio, 2000. MDG, 2002. Johannesburg)
 5. A nemzetközi környezetpolitika 2015-ig (MEA 2005., Rio +20, a 2015-ben elfogadott MDG)
 6. A nemzetközi szervezetek környezetpolitikájának jellemzői (az EU és az OECD példáján) 1.
 7. A nemzetközi szervezetek környezetpolitikájának jellemzői (az EU és az OECD példáján) 2.
 8. A hazai környezetpolitika fő eseményei, változásai az elmúlt évtizedekben; a hazai környezetpolitika intézményrendszere és változásai, a lokalitás szerepe: települési szintű környezetpolitika hazánkban
 9. A környezetpolitika információs bázisa, monitoring, környezeti adatok, adatbázisok, mutatók, kulcsmutatók hazai példákkal; a környezeti értékelés, tervezés, programozás
 10. A hazai környezetpolitikai szabályozás és eszközei (céljaik, változásaik, hatásaik, európai összefüggések)
 11. A hazai környezetpolitika szakterületi jellemzői terhelések-állapot-válaszok (PSR) logikában I.– klasszikus terület – a hazai vízkészlet-gazdálkodás és vízminőség-védelem
 12. A hazai környezetpolitika szakterületi jellemzői II. – lemaradás vagy felzárkózás: a hazai hulladékgazdálkodási politika változásai az elmúlt két évtizedben