Kvalitatív módszerek I.

Felelős oktató: László Miklós

Az oktatás célja:

Az óra célja, hogy a hallgatók a félév során áttekintést kapjanak a kvalitatív kutatási módszerek elméletéről és gyakorlatáról. A szeminárium felépítése moduláris.

A tantárgy tartalma:

  1. Modul: Közösségkutatások. Módszertani áttekintés.
  2. Modul: Interjúkészítés. Elméleti bevezető után a hallgatók interjúkat készítenek, amelyeket csoport tagjai értékelnek.
  3. Modul: Résztvevő megfigyelés. A hallgatók 2-5 fős csoportokban kis léptékű kutatást végeznek, majd a csoport előtt prezentálják.
  4. Modul: További kvalitatív módszerek áttekintése (fókuszcsoport, mentális térképezés, stb.)
  5. Modul: A kvalitatív és a kvantitatív módszerek együttes alkalmazása. Összefoglalás.