Média és környezet

Felelős oktató: Lányi András

Az oktatás célja:

A kurzus a helyi társadalomban zajló kommunikációtól az audiovizuális média és az informatikai hálózatok teremtette virtuális valóságig követi a társadalmi kommunikációban végbement változásokat, különös tekintettel e változásoknak az ökológiai tematika recepciójára gyakorolt hatására.

A tantárgy tartalma:

  1. Ökológia és kommunikáció
  2. Elszakadás a helytől
  3. A képzelet kollektivizálása
  4. A média hatalma – a hatalom és a média
  5. Közösségi média
  6. Vita az elektronikus tömegkultúráról
  7. Médiakörnyezetben
  8. Hogyan mondjuk meg nekik? Zöld témák a médiában