Média és környezet

Felelős oktató: Lányi András

A kurzus a helyi társadalomban zajló kommunikációtól az audiovizuális média és az informatikai hálózatok teremtette virtuális valóságig követi a társadalmi kommunikációban végbement változásokat, különös tekintettel e változásoknak az ökológiai tematika recepciójára gyakorolt hatására.