Ökológiai gazdaságtan I.

Felelős oktató: Antal Miklós

Az oktatás célja:

A környezeti problémák gazdaságtani megközelítésből való vizsgálata. A problémák jellegének és kezelésük módszertanának ismertetése. A környezetgazdaságtani és az ökológiai közgazdaságtani megközelítés eltéréseinek elemzése. Problémamegoldás különböző módszerekkel.

A tantárgy tartalma:

Értékválasztások a közgazdaságtanban. A gazdasági paraméterek mérése. Modellezés. Kereslet-kínálat alapszabályai. Határhaszon-határköltség, ábrák elemzése. Externáliák. Pigou és Coase módszere az externáliák kiküszöbölésére. Emisszió kereskedelem. Pozitív externáliák felszámolása. Diszkontálás. Játékelméleti megközelítés. Környezeti relevanciával bíró makrogazdaságtani alapkérdések.