Politikai ökológia

Felelős oktató: Lányi András

Az oktatás célja:

A környezetszociológiai, politikaelméleti és politikai filozófiai témákat felölelő kurzus keretében nyomon követjük az ökológiai diskurzus útját a környezetvédelemtől az ökopolitikáig. Tanulmányozzuk a helyi és globális környezeti konfliktusok kialakulását, társadalmi mechanizmusait és az értelmezési kereteket. Megvizsgáljuk a globalizáció alapvető folyamatait és ezek környezeti összefüggéseit. Megkeressük az ökológiai politika álláspontjának helyét a modern politikai filozófia irányzatai között. Bepillantást nyerünk a fenntartható társadalom és gazdaság elméleteibe és a megvalósításukra törekvő társadalmi kísérletek világába.

A tantárgy tartalma:

 1. Környezeti problémák – társadalmi konfliktusok
 2. A környezetvédelemtől az ökopolitikáig
 3. Az ökológiai politika kezdetei Magyarországon
 4. Új társadalmi mozgalmak
 5. A demokrácia válsága
 6. Ökológia és globalizációkritika
 7. Az új baloldal és az ökopolitika
 8. Lehet-e a társadalom igazságos? Lehet-e az állam semleges?
 9. Zöldek és konzervatívok
 10. Az ökológia mint politikai filozófia
 11. Fenntartható társadalom és gazdaság – elmélet és gyakorlat