Térbeli társadalmi folyamatok

Felelős oktató: Éber Márk Áron

Az oktatás célja:

Az olvasószemináriumon Magyarország, a magyar társadalom és gazdaság helyzetével, történeti formálódásával és globális térszerkezeti összefüggéseivel foglalkozunk. Annak érdekében, hogy a térbeli társadalmi folyamatok szerveződését jobban megérthessük, szociológiai nézőpontunkat a globális ökopolitikai gazdaságtan elemzési eszközeivel egészítjük ki. Célunk átfogó és összefüggő képet kialakítani a mai magyar városi és vidéki társadalom helyzetéről, térszerkezeti beágyazottságáról, valamint átalakulási folyamatairól.

A tantárgy tartalma:

  • A modern kapitalista világgazdaság és a „magyar társadalom” térszerkezete
  • A fejlődés/fejlesztés (development) története és térszerkezeti következményei
  • Az állam lehetséges szerepei a felzárkózásban: a kelet-ázsiai és az észak-európai államok felzárkózása, a fejlesztő állam szerepe
  • A félperifériás Magyarország történetileg formálódó térszerkezete: a magyar fejlettségi térszerkezet történeti gyökerei
  • Urbanizáció a kapitalista centrumban: dzsentrifikáció és egyenlőtlen fejlődés
  • Urbanizáció az államszocialista félperiférián: a késleltetett városfejlődés társadalmi konfliktusai
  • Urbanizáció a poszt-államszocialista, újkapitalista félperiférián
  • Társadalmi folyamatok és viszonyok az Őrségben
  • Az ökofalu mozgalom Magyarországon