Térinformatika

Felelős oktató: Csizmady Adrienne

A kurzus célja, hogy a társadalmi különbségek térben is jelentkező aspektusaival foglalkozni kívánó hallgatóknak bepillantást nyújtson a térinformatika társadalomtudományi hasznosításának lehetőségeibe. A félév során bevezetést nyújtunk a térinformatika világába, megismertjük a hallgatókat egy speciális informatikai rendszerrel is, mely alkalmas arra, hogy a társadalmi jelenségek térbeli dimenziót is megjelenítsük. Ez hozzásegít ahhoz, hogy a vizsgált jelenségek egyébként igen nehezen feldolgozható aspektusait is elemezhetővé tegye.