Humánökológia a társadalomelméletben

Felelős oktató: Lányi András

Az oktatás célja:

A kurzus megismertet az ökológiai világszemlélet kialakulásának körülményeivel és áttekinti annak alkalmazási lehetőségeit a humán tudományokban. Bemutatja a globális ökológiai válság és a későmodern társadalomban zajló változások közötti kölcsönhatásokat.

A tantárgy tartalma:

 1. A globális környezeti válság és társadalmi összefüggései
 2. Népesedési és migrációs folyamatok
 3. A fejlődéstől a fenntarthatóságig: a környezeti válság történelmi gyökerei
 4. A tudományos-technológiai haladás világképe és kritikusai
 5. Ökológia és ökonómia
 6. A globalizáció folyamatai és a “szabadkereskedelmi” világrend
 7. A fogyasztók társadalma. A szükségletek története
 8. Az intimszféra gyarmatosítása
 9. Egyén és közösség
 10. Identitáspolitikák
 11. Máskéntgazdálkodás