A vidéki Magyarország társadalomtörténete a 18. századtól az EU-csatlakozásig

Felelős oktató: Horváth Gergely Krisztián

Az oktatás célja:

A szeminárium célja, hogy a résztvevők bevezető jelleggel megismerkedhessenek annak a világnak rétegeivel, a történeti időben gyökerező sajátosságaival, amit ma közkeletűen vidéknek nevezünk. A szeminárium forrásközpontú, egy-egy korszakot, időszakot alapvetően kortársi dokumentumok mentén járunk körbe.

A tantárgy tartalma:

  • A vidék lehetőségei a rendi társadalomban
  • A polgári kor és a szabad piac
  • A szocializmus négy évtizede
  • Újkapitalizmus, globalizáció