Lányi András

lanyi1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar, Társadalomkutatások Módszertana Tanszék, egyetemi docens, Humánökológia szakigazgató (2011-2013)

Elérhetőség

land@tatk.elte.hu

Oktatott tárgyai

Bemutatkozás

Filmrendezőként szereztem diplomát, negyven éves koromig főleg játékfilmeket készítettem. Érdeklődésem később az irodalom felé fordult, írtam esszét, regényt, elbeszélést. A nyolcvanas években szamizdat folyóiratok szerzője és szerkesztőjeként részt vettem a Demokratikus Ellenzék tevékenységében. 1988-ban bekapcsolódtam a dunai vízlépcsők ellen kibontakozó mozgalomba. A kilencvenes években a Liget című irodalmi és ökológiai folyóirat főmunkatársa voltam. Dolgoztam a médiaoktatás, később az etika középiskolai bevezetésén. (Etika tankönyvem – talán – megjelenés előtt áll.) 2000-ben barátaimmal megalakítottuk a Védegyletet, 2005-ben az Élőlánc Magyarországért ökopártot, melynek elnökségében 2010-ig tevékenykedtem. 2011-ben a Magyarországért érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki.

Az ökológiai világnézet elméleti megalapozásának igénye csinált belőlem filozófust. Húsz éve foglalkozom etikával, politikai filozófiával. 1994-ben szereztem tudományos fokozatot, azóta tanítok, több egyetemen megfordultam, 1997-ben a Pécsi Tudományegyetemre nyertem docensi kinevezést. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 1999-2009 között a humánökológia szakirány felelőse voltam, majd a 2011-ben alapított Humánökológia Mesterszak igazgatója lettem. Rendszeresen meghirdetett tárgyaim: Környezet és etika, Politikai ökológia, Utak az ökofilozófiához, Média és környezet, A humánökológia a társadalomelméletben.

Írásaim 17 önálló kötetben jelentek meg, ezek közül számomra a legkedvesebbek:

 • Hölgyek titkára (regény), Magvető 1990
 • A kettészakított üstökös (történelmi esszék), Liget 1992
 • Az ember fáj a földnek (utak az ökofilozófiához), L’Harmattan 2010
 • Lányi András – Jakab György: Etika – tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára, Nemzetek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 2014
 • Oidipusz, avagy a természetes ember, Liget 2015

Szerkesztettem továbbá két ökofilozófiai szöveggyűjteményt:

 • Természet és szabadság, Osiris 2000
 • Környezet és etika, L’Harmattan 2005

Újabb tanulmányaim közül ajánlom:

 • Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható? Szociológiai Szemle 2010/2
 • Emberközpontú-e az emberközpontú etika? Valóság 2011/12
 • Az ökológia mit politikai filozófia, Politikatudományi Szemle 2012/1
 • Morális klímaváltozás, Magyar Tudomány 2013/7
 • Bűn és bűnhődés, Liget 2014/06 (az esszé a Liget folyóirat weboldalán olvasható)
 • Kormányzásról és civilségről: az államélet peremén? 2014/08 (a cikk a mandiner honlapján olvasható)
 • A változás rendszertelen, a rendszer változatlan, 2014/10 (a cikk a mandiner honlapján olvasható)
 • Eltorzult liberális alkat, zsákutcás rendszerváltozás. Kommentár 2015/1-2. (az írás letölthető innen)