Lányi András

Filmrendezőként szereztem diplomát, negyven éves koromig főleg játékfilmeket készítettem. Érdeklődésem később az irodalom felé fordult, írtam esszét, regényt, elbeszélést. A nyolcvanas években szamizdat folyóiratok szerzője és szerkesztőjeként részt vettem a Demokratikus Ellenzék tevékenységében. 1988-ban bekapcsolódtam a dunai vízlépcsők ellen kibontakozó mozgalomba. A kilencvenes években a Liget című irodalmi és ökológiai folyóirat főmunkatársa voltam. Dolgoztam a médiaoktatás, később az etika középiskolai bevezetésén. 2000-ben barátaimmal megalakítottuk a Védegyletet, 2005-ben az Élőlánc Magyarországért ökopártot, melynek elnökségében 2010-ig tevékenykedtem. 2011-ben a Magyarországért érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki.

Az ökológiai világnézet elméleti megalapozásának igénye csinált belőlem filozófust. Húsz éve foglalkozom etikával, politikai filozófiával. 1994-ben szereztem tudományos fokozatot, azóta tanítok, több egyetemen megfordultam, 1997-ben a Pécsi Tudományegyetemre nyertem docensi kinevezést. Az ELTE Társadalomtudományi Karán 1999-2009 között a humánökológia szakirány felelőse voltam, majd a 2011-ben alapított Humánökológia Mesterszak igazgatója lettem. Rendszeresen meghirdetett tárgyaim: Környezet és etika, Politikai ökológia, Utak az ökofilozófiához, Média és környezet, A humánökológia a társadalomelméletben.

Írásaim 18 önálló kötetben jelentek meg, ezek közül számomra a legkedvesebbek:

  • Hölgyek titkára (regény), Magvető 1990
  • A kettészakított üstökös (történelmi esszék), Liget 1992
  • Az ember fáj a földnek (utak az ökofilozófiához), L’Harmattan 2010
  • Lányi András – Jakab György: Etika – tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára, Nemzetek Tudása Tankönyvkiadó, Budapest 2014
  • Oidipusz, avagy a természetes ember, Liget 2015
  • Bevezetés az ökofilozófiába – kezdő halódóknak. L’Harmattan, 2020

Szerkesztettem továbbá két ökofilozófiai szöveggyűjteményt:

  • Természet és szabadság, Osiris 2000
  • Környezet és etika, L’Harmattan 2005

Újabb tanulmányaim közül ajánlom:

Oktatott tárgyaim:

Kapcsolat: lanyi.andras@tatk.elte.hu

(kép: 24.hu)