Felvételizőknek

Képzési adatok

Szak: Humánökológia
Mesterképzés nappali tagozaton, állami ösztöndíjas (MNÁ) és önköltséges (MNK) formában
Képzési szint: mesterképzés
Tagozat: nappali
Képzési idő: 4 félév
Teljesítendő kreditek: 120 kredit
Önköltség (MNK): 400 000Ft / félév
Jelentkezés módja: kizárólag a felvi.hu honlapon elektronikusan
Jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak. Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.
Felvételi pontok számítása: Összesen: 100 pont Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont Többletpontok: 1 pont (csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok: hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)
Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga (Csak intézményi csekken fizethető be, amit a felvételi behívóval együtt küldünk ki.)
Szóbeli vizsga ideje: minden évben május vége – június eleje (2019. május 27. – június 7.)
Szóbeli vizsga irodalma:
  • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: Gondolat-Infonia. (A 3. fejezet.)
  • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
  • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 9-11. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
  • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 39-56. oldal. Budapest: L’Harmattan Kiadó.