Felvételizőknek

Bármilyen végzettséggel lehet jelentkezni a szakra, a távolabbi tudásterületekről érkező jelentkezők elfogadása vagy elutasítása a szakigazgató hatáskörébe tartozik.

Képzési adatok:

Szak Humánökológia
Mesterképzés nappali tagozaton, állami ösztöndíjas (MNÁ) és önköltséges (MNK) formában
Képzési szint mesterképzés
Tagozat nappali
Képzési idő 4 félév
Teljesítendő kreditek 120 kredit
Ingyenes  vagy önköltséges képzés Ingyenes képzés (állami ösztöndíjas – MNÁ): a hatályos szabályok szerint mindenkit 12 ingyenes félév illet meg. A Felsőoktatási Információs Rendszer, a FIR tárolja azt, hogy a hallgató hány állam által támogatott félévet használt fel diplomája megszerzéséhez. Akik 2006 előtt végeztek, azokról a FIR-ben általában nincs adat. A rendszer „nem tudja”, hogy fizetős vagy állam által támogatott képzésre jártál-e. Ezért bármennyi ideig tartott is elvégezned az adott szakot, automatikusan beállítanak 7 támogatott félévet. Azaz, amikor felvételt nyersz hozzánk, 5 államilag támogatott félévvel gazdálkodhatsz. A képzésünk ingyenes elvégzéséhez 4-re lesz szükséged. Az elhasznált támogatott féléveidről tárolt adatokat egyébként a FIR-ben ellenőrizheted: a magyarorszag.hu-ról indulva tudod elérni ügyfélkapus belépéssel. Ha fizetős szakon végeztél 2006 előtt, kérj igazolást korábbi egyetemedtől, majd pedig, ha bejutottál hozzánk, küldd meg ezt a tanulmányi hivatalnak, ahol lenullázzák az automatikusan beállított 7 félévet, így teljesen „tiszta lappal” vághatsz neki a képzésnek.

Önköltséges képzés (MNK): 400 000Ft / félév

Jelentkezés módja kizárólag a felvi.hu honlapon elektronikusan
Jelentkezési feltételek Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak. Aki nem teljes kreditérték beszámítású oklevéllel jelentkezik, annak a felveteli@tatk.elte.hu címre lehet kreditelismerési eljárásra kérvényt benyújtania úgy, hogy csatolja a felsőoktatásban elvégzett tárgyainak igazolását.
Felvételi pontok számítása Összesen: 100 pont. Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont Többletpontok: 1 pont (csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok: hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)
Szóbeli vizsga díja 4000 Ft
Szóbeli vizsga időpontja minden évben május vége – június eleje
Szóbeli vizsga irodalma
  • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: Gondolat-Infonia. (A 3. fejezet.) [LETÖLTÉS]
  • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.) [LETÖLTÉS]
  • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 9-11. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.) [LETÖLTÉS]
  • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 39-56. oldal. Budapest: L’Harmattan Kiadó. [LETÖLTÉS]