Felvételizőknek

Képzési adatok

Szak: Humánökológia
Mesterképzés nappali tagozaton, állami ösztöndíjas (MNÁ) és önköltséges (MNK) formában
Képzési szint: mesterképzés
Tagozat: nappali
Képzési idő: 4 félév
Teljesítendő kreditek: 120 kredit
Önköltség (MNK): 270 000Ft / félév
Jelentkezés módja: központi felsőoktatási jelentkezési lapon, vagy a felvi.hu honlapon elektronikusan
Jelentkezési feltételek: Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, politológia, kulturális antropológia és társadalmi tanulmányok alapképzési szak. Aki nem teljes kreditérték-beszámítással járó oklevéllel rendelkezik, annak elővégzettség vizsgálatot kell kérni, és a döntés függvényében nyerhet felvételt.Az elővégzettség vizsgálati kérvény kitöltéshez szükséges a kari coospace azonosító, ha ilyennel nem rendelkezik, akkor itt tud regisztrálni. A kérvény itt tölthető ki.Aki a hiányzó krediteket a felvételtől számított egy tanéven belül karunkon pótolja be, annak 6000 Ft / kredit díjat kell fizetnie, még akkor is, ha államilag támogatott finanszírozási formára nyer felvételt! Az elővégzettséghez hiányzó kreditpontok száma nem tévesztendő össze a mester szakon előírt 120 kredittel!
Felvételi pontok számítása: Összesen: 100 pont Szóbeli felvételi vizsga: 99 pont Többletpontok: 1 pont (csak előnyben részesítésért járó kötelező többletpontok: hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekgondozás)
Szóbeli vizsga díja: 4000 Ft / vizsga (Csak intézményi csekken fizethető be, amit a felvételi behívóval együtt küldünk ki.)
Szóbeli vizsga ideje: minden évben május vége – június eleje
Szóbeli vizsga irodalma:
  • Castells, Manuel: Az identitás hatalma. Budapest: Gondolat-Infonia. (A 3. fejezet.)
  • McDaniel, Carl – Gowdy, John: Az édenkert kiárusítása. Budapest: Typotex Kiadó, 2002. (A teljes könyv.)
  • McNeill, John: Valami új a nap alatt – A XX. század környezettörténete. Budapest: Ursus Libris Kiadó. (A 9-11. fejezet, továbbá a magyar kiadáshoz írt utószó.)
  • Singer, Peter: Minden állat egyenlő. In: Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika – Szöveggyűjtemény, 39-56. oldal. Budapest: L’Harmattan Kiadó.