Tantárgyak

Legutóbbi frissítés: 2018. december 1.

Mintatantervek

2013-ban felvetteknek
2014-ben és 2015-ben felvetteknek
2016-ban, 2017-ben és 2018-ban felvetteknek

A továbbiakban a 2016 óta érvényes mintatanterv tárgyai és követelményei szerepelnek.

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120.

Alapozó ismeretek

Kötelező tárgyak, összesen 16 kredit.

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa Előfeltételek
HUM01 Térbeli társadalmi folyamatok 1. 4 2 óra kollokvium (5)
HUM02.1 Ökológia és evolúcióbiológia 1. 4 2 óra kollokvium (5)
HUM03 Környezet és etika 1. 4 2 óra gyakorlat (5)
HUM04 Bioszféra és ember 2. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM02

Szakmai törzsanyag

Szakmai törzsanyag: összesen 45 kredit teljesítése kötelező.

Kötelező tárgyak, összesen 33 kredit:

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa Előfeltételek
HUM05 A fenntartható vidékfejlesztés alapjai I. 1. 4 2 óra kollokvium (5)
HUM06 A természetvédelem alapjai 2. 4 2 óra kollokvium (5)  erős: HUM02
HUM07 Környezetgazdálkodás 3. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM04, HUM08
HUM08 Ökológiai gazdaságtan I. 1. 4 2 óra kollokvium (5)
HUM09 Politikai ökológia 2. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM03
HUM12.3 Város, közlekedés, társadalom 2. 4 2 óra gyakorlat (5) erős: HUM01
HUM15 Szakmai gyakorlat 3. 5 80 óra (összesen) gyakorlat erős: HUM05
HUM16.2 Kvalitatív módszerek I. 1. 4 2 óra gyakorlat (5)

Kötelezően választható tárgyak:

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa Előfeltételek
HUM10 Az épített környezet 3. 4 2 óra kollokvium (5)

Kutatószemináriumok: kötelezően választható, de minimum 8 kredit teljesítése (azaz a három kutatószemináriumból kettő elvégzése) kötelező.

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa Előfeltételek
HUM-K1.1 Környezetszociológia 4. 4 2+1 óra gyakorlat (5) erős: HUM26
HUM-K2.1 A fenntartható vidékfejlesztés alapjai II. 2. 4 2+1 óra gyakorlat (5) erős: HUM05
HUM-K4.1 Ökológiai gazdaságtan II. 3. 4 2+1 óra gyakorlat (5)  erős: HUM08

Differenciált szakmai ismeretek

Az alábbi tantárgyak közül minimum 32 kreditet kötelező teljesíteni.

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa Előfeltételek
HUM11 Utak az ökofilozófiához 3. 4 2 óra gyakorlat (5)
HUM20 A bioszféra anyagcseréje 3. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM04
HUM21 Cigányság 4. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM01
HUM22 Térinformatika 4. 4 2 óra gyakorlat (5)
HUM24 Környezetpolitika 4. 4 2 óra kollokvium (5) erős: HUM07, HUM09
HUM25 A környezeti nevelés alapjai 3. 4 2 óra gyakorlat (5) erős: HUM03
HUM26 Az ökológiai gondolkodás alapjai 3. 4 2 óra gyakorlat (5) erős: HUM04
HUM27 Média és környezet 4. 4 2 óra gyakorlat (5) gyenge: HUM09
HUM32 Politikai ökológia szeminárium 2. 4 2 óra gyakorlat (5) -
HUM33.1 Városi társadalmi konfliktusok 2. 4 2 óra gyakorlat (5) -
HUM33.2 Kvalitatív módszerek II. 2. 4 2 óra gyakorlat (5) -
HUM34 A vidéki Magyarország társadalomtörténete a 18. századtól az EU-csatlakozásig 1. 4 2 óra gyakorlat (5)
HUM35 Közösségi gazdaságfejlesztés 2. 4 2 óra gyakorlat (5)
HUM36 Fenntartható energiagazdálkodás 4. 4 2 óra gyakorlat (5) erős: HUM07
HUM37 Társadalmi és közösségi részvétel 4. 4 2 óra kollokvium (5)
HUM42 Vázlatok a technológiakritika történetéből 2. 4 2 óra kollokvium (5) -

Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték
HUM29 Szabadon választható tantárgy* 1-4. 7

*Minden félévben meghirdetnek Szabadon választható tárgyként elfogadtatható kurzusokat. Ezekből összesen 6 kreditet kötelező teljesíteni.

Szabadon választható tárgyként elfogadtatható kurzusok (a lista nem teljes):

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Tárgy típusa
TT405 Humánökológia a társadalomelméletben 1-4. 3 2 óra kollokvium (5)
SZOCMA‑A2 A magyar társadalom szerkezete 1-4. 3 2 óra kollokvium (5)

Szakdolgozat

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték
HUM50 Szakdolgozati szeminárium 4. 20