Tantárgyak

Legutóbbi frissítés: 2020. november 14.

Mintatantervek

2014-ben és 2015-ben felvetteknek
2016-ban, 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben felvetteknek

MINTATANTERV – 2020/2021-ES TANÉVTŐL

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120.

Erős előfeltétel: az előfeltétel korábbi félévben történt teljesítése a tantervi egység felvételének feltétele.

Alapozó ismeretek

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kredit-érték Heti óraszám Követelmény Előfeltétel
HUM01 Térbeli társadalmi folyamatok 1. 4 2 óra Kollokvium (5)
HUM02.1 Ökológia és evolúcióbiológia 1. 4 2 óra Kollokvium (5)
HUM03 Környezet és etika 3. 4 2 óra Gyakorlat (5)
HUM04 Bioszféra és ember 2. 4 2 óra Kollokvium (5) HUM02.1 erős

Kötelező tárgyak, összesen 16 kredit.

Szakmai törzsanyag

Szakmai törzsanyag: összesen 45 kredit teljesítése kötelező.

Kötelező tárgyak, összesen 33 kredit:

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Követelmény Előfeltétel
HUM05 A fenntartható vidékfejlesztés alapjai I. 1. 4 2 óra Kollokvium (5)
HUM06.1 A természetvédelem alapjai 2. 4 2 óra Kollokvium (5) HUM02.1 erős
HUM07 Környezetgazdálkodás 3. 4 2 óra Kollokvium (5) HUM04, HUM08 erős
HUM08 Ökológiai gazdaságtan I. 1. 4 2 óra Kollokvium (5)
HUM09 Politikai ökológia 2. 4 2 óra Kollokvium (5)
HUM15 Szakmai gyakorlat 3. 5 80 óra/félév Gyakorlat (5) HUM05 erős
HUM16.2 Kvalitatív módszerek I. 1. 4 2 óra Gyakorlat (5)
HUM33.2 Kvalitatív módszerek II. 2. 4 2 óra Gyakorlat (5)

Kötelezően választható tárgyak

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Követelmény Előfeltétel
HUM10 Az épített környezet 1. 4 2 óra Kollokvium (5)

Kutatószemináriumok

Kötelezően választható, de minimum 8 kredit teljesítése (azaz a három kutatószemináriumból kettő elvégzése) kötelező.

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Követelmény Előfeltétel
HUM-K1.1 Környezetszociológia 4. 4 3 óra Gyakorlat (5) HUM26 erős
HUM-K2.1 Fenntartható vidékfejlesztés alapjai II. 2. 4 3 óra Gyakorlat (5) HUM05 erős
HUM-K5.1 Politikai ökológia szeminárium 3. 4 3 óra Gyakorlat (5) HUM09 erős

Differenciált szakmai ismeretek

Az alábbi tantárgyak közül minimum 32 kreditet kötelező teljesíteni.

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték Heti óraszám Követelmény Előfeltétel
HUM20 A bioszféra anyagcseréje 3. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM04 erős
HUM24 Környezetpolitika 3. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM09 erős
HUM25 A környezeti nevelés alapjai 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUMA8 erős
HUM26 Az ökológiai gondolkodás alapjai 3. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM04 erős
HUM28.2 Város, közlekedés, társadalom 2. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM01 erős
HUM28.3 Fenntartható energiagazdálkodás 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM07 erős
HUM28.5 Vázlatok a technológiakritika történetéből 3. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM09 erős
HUMA1 Utak az ökofilozófiához 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM03 erős
HUMA10 A globalizáció folyamata 1. 3 2 óra Kollokvium (5)
HUMA2 Ökológiai gazdaságtan II. 2. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM08 erős
HUMA3 Városi társadalmi konfliktusok 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM28.2 erős
HUMA4 A vidéki Magyarország társadalomtörténete a 18. századtól az EU-csatlakozásig 1. 3 2 óra Gyakorlat (5)
HUMA5 Ökológiai rendszerelmélet 2. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM02.1 erős
HUMA6 A környezeti mozgalmak kiemelkedő alakjai 1. 3 2 óra Kollokvium (5)
HUMA7 Biztonság és ökológia 4. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM24 erős
HUMA8 Környezetpszichológia 2. 3 2 óra Kollokvium (5)
HUMA9 Környezeti jog 4. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM24 erős
KCM110 Társadalmi és közösségi részvétel 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUM09 erős
KCM113 Közösségi gazdaságfejlesztés 4. 3 2 óra Gyakorlat (5) HUMA2 erős
KCM118 Cigányság 4. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM01 erős
KCM122 Településfejlesztés 3. 3 2 óra Kollokvium (5) HUM01 erős

Szakdolgozat

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték
HUM50 Szakdolgozati szeminárium 4. 20

Szabadon választható tantárgyak

Tantárgy kódja Tantárgy címe Ajánlott félév Kreditérték
Szabadon választható tantárgy* 1-4. 7

*Minden félévben meghirdetnek Szabadon választható tárgyként elfogadtatható kurzusokat. Ezekből összesen 7 kreditet kötelező teljesíteni.